top of page

Polskie Dziedzictwo

American Institute of Polish Culture in Tampa Bay
Mailing address:  P.O. Box 4512, Clearwater, FL 33758
1521 North Saturn Ave, Clearwater, FL 33755
 AIPCtampabay@gmail.com   www.AIPCtampabay.org

1687445167380blob.jpg

[POLISH]

 

Naszym celem jest zachowanie i promowanie bogactwa polskiej kultury, w tym wkładu Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia w rozwój naszej cywilizacji.

 

Nasze dzieci są naszym dziedzictwem. Chcemy, aby byli dobrze przygotowani na nadchodzące wyzwania. Edukacja kulturalna polega na zdolności do refleksji. Dzieci, a także młodzież w edukacji kulturalnej uczą się refleksji nad własną kulturą, kulturą innych i kulturą w ogóle. Naszym celem jest pomoc placówkom oświatowym w propagowaniu polskiej kultury, folkloru i obyczajów, tak aby nasze dzieci odnosiły sukcesy i nadal propagowały bogactwo i znaczenie polskiej kultury we współczesnym świecie.

 

bottom of page